The Questions

Vragen zullen altijd blijven bestaan..

Bestuur- en ledenlijst

Het bestuur van VIG The Questions bestaat uit 5 leden. De bestuursleden worden iedere 3 jaar gekozen door de leden van het koor en het combo.


Bestuurslijst

voorzitter

Marlene Tijhuis

secretaris, pr

Maria Demandt

penningmeester

Rene Erckens

muziek archief

John Habets

ict, juridische zaken

Sijbrand Maas

Onze dirigent
Het koor met combo staat sinds mei 2004 onder leiding van dirigent Ger Snackers.

Ger Snackers is werkzaam in het onderwijs en heeft muziek als zijn grote hobby. Hij heeft jarenlang zelf gezongen. Op een gegeven moment is hij zich erop gaan toeleggen zijn muziekervaring te delen met anderen. Ger heeft zijn opleiding tot hulpdirigent genoten aan de Muziekschool in Kerkrade.

Ger Snackers dirigeerde inmiddels meerdere koren, variërend van een kinderkoor tot een gemengd koor.

Wetenswaardig: Veel van de muziek, die door VIG The Questions ten gehore wordt gebracht, is door Ger bewerkt. Met deze arrangementen krijgt het werk van The Questions een eigen kleur. Swingend én verfrissend!